Партньори

Bruker Bruker

От самото начало преди повече от петдесет години до днес, развитието на Bruker се е определяло от една основна идея: да предоставя най-добрите технологични решения за всяка една аналитична задача и цел. Bruker product overview (eBook)

Analytik Jena Analytik Jena

Analytik Jena е доставчик на инструменти и продукти в сферите на аналитично измервателната техника, природните науки и оптоелектрониката. Продуктовата листа включва най-модерната аналитична технология, цялостни системи за биоаналитични приложения и оптични потребителски продукти от най-висок клас.

Scion Instruments Scion Instruments

Представяме Ви новото попълнение в групата на Techcomp Европа с опит в газовата хроматография, GC анализаторите и мас спектрометрите с единичен квадрупол.

Hitachi High-Tech VWR Hitachi-VWR

Корпоративната цел на Hitachi High-Tech Group е "да се достигне глобално предимство във високо технологичните решения ". Продуктовата листа "Life Science" включва HPLC системи и анализатори на аминокиселини, UV/Visible/NIR спектрофотометри, флуоресцентни спектрометри и др.

Peak Scientific Peak Scientific

Peak Scientific e световно известен производител на генератори за водород и азот. Нашата гама от продукти включва Genius, Infinity и Precision сериите генератори, които са от малки до мащабни азотни и водородни системи за газова хроматография (GC) и течна хроматография с мас-спектрометрия (LCMS).

Wenk LabTec Wenk LabTec

Wenk LabTec GmbH е доставчик на широк спектър лабораторно оборудване на повече от 150 международно известни производители.

Qingdao ShengHan Chromatograph Technology Co., Ltd

Qingdao ShengHan Chromatograph Technology Co., Ltd is a manufacturer and product solutions provider focused on ion chromatography systems and key components.