Продукти

Доставка, инсталиране и сервиз на аналитична апаратура и общолабораторно оборудване

Категории продукти

Категории продукти

D120+
CIC-D120+
Ion Chromatograph

Вижте повече

D160+
CIC-D160+
Ion chromatograph

Вижте повече

D300+
CIC-D300+
Dual-channel Ion Chromatograph

Вижте повече

D500+
CIC-D500+
Multi-functional Ion Chromatograph

Вижте повече