За нас

ИНФОЛАБ ООД е основана през 2002 г. Основната и дейност е доставка, инсталиране и сервиз на аналитична апаратура.

ИНФОЛАБ ООД

Фирмата е официален дистрибутор и сервизна организация на Bruker, Analytik Jena, Scion Instruments, SHINE и CIQTEK за България – водещи производители на аналитична техника (TOF MS и MS/MS спектрометри, MALDI-TOF MS спектрометри, Triple Quad и TOF LC/MS системи, Triple Quad GC/MS системи, Ion Trap MS системи, HRMS системи, FT-NIR спектрометри, FT-IR спектрометри, Raman, системи за дистанционно наблюдение, NMR системи, EPR системи, TD-NMR спектрометри, Оптично-емисионни и ренгено-флуоресцентни спектрометри, Елементи анализатори, Атомноабсорбционни спектрометри, ICP-OES спектрометри, ICP-MS спектрометри, UV-Vis спектрофотометри и др.).

От 2008г. Инфолаб ООД притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015.

Доставянето на качествени продукти, кратките срокове за изпълнение и инсталиране, надеждното гаранционно и следгаранционно обслужване и удовлетворението на клиента са приоритетни задачи в нашата работа.